U-bar 18.4/26


Веригите U-bar са оптималното решение за горски терени през зимата и в калното време. Те са изработени от специална стоманена сплав, подложени на висококачествена термична обработка и електрогалванизиране, за да бъде повишена безопасността на сняг и лед.

Веригите се предлагат с дебелина 13 мм. Комплектът от 2 вериги тежи 266 кг. Предлагани размери