Представители на фирма НИКИ 5 участваха в обучение

по експлоатация, използване и поддръжка на горски влекач TAF 690 PE. В рамките на три дни екипът се запозна както с техническите параметри, така и с пълния производствен процес на машината. Екип от научноизследователския център на IRUM предостави информация относно предстоящите иновации по модела. Последният ден бе посветен на демонстрации на терен, които да представят преимуществата на машината и да покажат как работи моделът при трудни терени.

Category
Tags

Comments are closed