Мартин Вулминот

Генерален директор

Мартин Вулминот е завършил бизнес училището Колумбия и университета в Пенсилвания, специалност машинно инженерство. Работи като генерален директор в Parker store Uruguay, Crecer capacitation forestal s.r.l. и Roman S.A. 

 

Г-н Вулминот, кой е най-типичният ландшафт в Уругвай и кои са най-разпространените дървесни видове? Горската промишленост голяма част от икономиката на страната ли е?

Бразилия е много голяма страна и ситуацията варира значително в различните региони на страната и щатите. Когато говорим за търговски дейности свързани с горско стопанство, главните плантации са от евкалипт, насочени към производството на целулоза. Индустрията свързана с борова дървесина също е доста голяма, има големи играчи и в производството на шперплат и други инженерни изделия от дърво.

Колумбия има много трудна горска топография и повечето горски площи са на много стръмни терени. Боровите насаждения са най-разпространените с търговска цел, в тези планински райони, но има и насаждения от тик и евкалипт. През последните години има доста развитие в това, което местните наричат ​​„иланос“, които са равнинните земи източно от Андите.

Уругвай няма естествена гора за търговски цели и по-голямата част от 1,2 милиона хектара горски земи са евкалиптови насаждения за производство на целулоза.

 

По какъв начин се стопанисват горите в Уругвай, държавна или частна собственост са?

В Латинска Америка повечето от горските земи с търговски насаждения са частни. По-голямата част е собственост на големи производители на целулоза и инвестиционни фондове на горското стопанство.

 

Разкажете ни за Вашата компания. Кога е основана, как се е развила през годините и какво планирате в бъдеще?

ROMAN S.A. е семейна фирма. Тя е създадена от Алберто Дж. Вулминот (баща ми) през 1990 г. и основната и цел е да помогне за развитието на механизираното горско стопанство в Латинска Америка. В миналото ROMAN беше фокусирана единствено върху механизирана сеч и поддръжка на следпродажбените услуги за горската техника, но през последните години ние се фокусирахме значително в подпомагането и разпространението на механизацията в лесовъдството, чрез машини за засаждане, напоителни машини и друго подготвително оборудване.

 

Както знаете, глобалното затопляне и изтъняването на озоновия слой са предизвикателства, пред които всички сме изправени. Какви са политиките за емисии на Уругвай?

Досега държавите в Латинска Америка изостават от Европа в тази област, но има политики, които се прилагат в някои от страните. Основната пречка за държавите от Латинска Америка, да настигнат Европа, е възможността на всеки окръг да гарантира качеството на горивото, което може да бъде доставено на потребителите.

 

Като компания, която предлага горска техника, каква мислите, че е следващата стъпка, която дърводобивните фирми трябва да направят към устойчиво бъдеще?

Първата стъпка е механизация на цялата верига за доставка на дървесина, за да бъде изгодно да се засажда обратно всяко отсечено дърво. Това може да се постигне само чрез механизация и след това автоматизация на горските машини. В този случай обучението на оператори и техници ще играе основна роля в развитието на тези области.

 

Като компания с многогодишен опит в сферата на дърводобива, кои смятате, че са най-необходимите машини за една фирма.

Горското стопанство е много трудоемко в Латинска Америка, а трудът е далеч по-ниско заплатен от Европа и други развити страни. За да се постигнат ефективни нива на производителност, с въвеждането на механизирано горско стопанство трябва да се увеличи броят на м3/човек час. В този смисъл операциите, които изискват много разходи за труд, са лесовъдството и беленето на кората на дърветата. Те се явяват най-очевидните цели на компанията.

 

В заключение, коя смятате, че е най-важната съставка за успех в дърводобивната индустрия.

За дърводобивните компании, особено в Латинска Америка, едно от основните умения, които трябва да се развият допълнително, е предприемачеството. Това е основна съставка, която да гарантира стабилен поток на дървесина към всяка индустрия и успешен печеливш и устойчив бизнес.

За горските компании ясните правила по отношение на таксите за събиране на дървесина и договорите за обем на дървесина могат допълнително да „смажат“ системата, за да помогнат банки и други финансови институции да дават пари, под формата на заеми, на изпълнители и горски компании, които планират да инвестират в машини за подобряване на тяхната ефективност.

Tags

Comments are closed